1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής  
 
  (ΕΥΡΗΚΑ 2007)  
 
  Πανεπιστήμιο Πατρών  
 
  18-20 Μαίου 2007, Πάτρα  
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Φόρμα Δηλώσεων Συμμετοχής
Πρόγραμμα
Πρακτικά
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Πάτρα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Μαρτίου 2007: Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων (μέχρι 2 σελίδες)
30 Μαρτίου 2007: Ενημέρωση για την αποδοχή ή απόρριψη
15 Απριλίου 2007: Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)
19 Απριλίου 2007: Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πλήρους μορφής της εργασίας μέχρι την. Υποβολή πλήρους εργασίας (8-12 σελίδες)

 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2006- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών