1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Πληροφορικής  
 
  (ΕΥΡΗΚΑ 2007)  
 
  Πανεπιστήμιο Πατρών  
 
  18-20 Μαίου 2007, Πάτρα  
 
 
 
Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση για Δημοσιεύσεις
Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Εργασιών
Αποδεκτές Εργασίες
Εργασίες στα Πρακτικά
Επιστημονική Επιτροπή
Φόρμα Δηλώσεων Συμμετοχής
Πρόγραμμα
Πρακτικά
Χορηγοί
Πρόσβαση και Κατάλυμα
Η Πάτρα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 

Φόρμα Δήλωσης

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχής από το σύνδεσμο του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2007 ώρα 16:00.

Κόστος Συμμετοχής

Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής για την υποβολή εργασίας και συμμετοχής τους. Η φοιτητική ιδιότητα βεβαιώνεται υποχρεωτικά με βεβαίωση της Γραμματείας του τμήματος στο οποίο φοιτούν. Υποχρεωτική επίσης είναι η δήλωση συμμετοχής στον αντίστοιχο σύνδεσμο του παρόντος δικτυακού τόπου.
 
 
    « Προηγούμενη Σελίδα  
 
 
 
    © 2006- Σχεδιασμός & Κατασκευή: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (ΤΜΗΥ&Π), Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών